Het maken van een RI&E is niet ingewikkeld. Je moet er wel even de tijd voor nemen. Het invullen van de RI&E doe je door het doorlopen van een aantal stappen. Alvorens je aan de slag gaat met de RI&E, verspreid je de enquete onder je medewerkers. De enquête is belangrijk om input te krijgen over hoe uw werknemers de arbeidsomstandigheden ervaren. Daarna ga je aan de slag met de vragenlijst. Je stelt een preventiemedewerker aan om dit uit te voeren. Wanneer je de vragenlijst hebt doorlopen, zijn er een aantal knelpunten aan het licht gekomen. Deze vul je vervolgens in onder Plan van Aanpak. De RI&E en het Plan van Aanpak moeten vervolgens worden toegezonden aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Zij moeten met de RI&E en het Plan van Aanpak instemmen.