Waarom een RI&E

Met een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf of organisatie in kaart, zodat je aan de slag kunt met het wegnemen of verkleinen van deze risico’s. Het doel: zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Want een gezonde en veilige werkplek zorgt voor meer werkplezier en een hogere productiviteit! Na het in kaart brengen van je risico’s,  kan je beginnen met het verkleinen of wegnemen van de risico’s. Komt er een nieuw risico bij? Bijvoorbeeld doordat je met nieuwe producten of op een nieuwe plek werkt? Pas dan ook je RI&E weer aan. Zo zorg je voor een gezonde en veilige werkplek voor al je medewerkers.  Met als doel: zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Want een gezonde en veilige werkplek zorgt voor meer werkplezier en een hogere productiviteit. 

Hoe werkt onze RI&E-tool

Het maken van een RI&E is niet ingewikkeld. Je moet er wel even de tijd voor nemen. Het invullen van de RI&E doe je door het doorlopen van een aantal stappen. Alvorens je aan de slag gaat met de RI&E, verspreid je de enquete onder je medewerkers. De enquête is belangrijk om input te krijgen over hoe uw werknemers de arbeidsomstandigheden ervaren. Daarna ga je aan de slag met de vragenlijst. Je stelt een preventiemedewerker aan om dit uit te voeren. Wanneer je de vragenlijst hebt doorlopen, zijn er een aantal knelpunten aan het licht gekomen. Deze vul je vervolgens in onder Plan van Aanpak. De RI&E en het Plan van Aanpak moeten vervolgens worden toegezonden aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Zij moeten met de RI&E en het Plan van Aanpak instemmen.

Rijksoverheid wijst ondernemers op verantwoordelijkheid

Afgelopen periode ontvingen ondernemers een brief van de Rijksoverheid over het belang en de verplichting voor het uitvoeren of updaten van een RI&E. Een van de onderdelen binnen deze brief is dit handige overzicht. Met onze RI&E-tool voert u gemakkelijk en snel deze 7 stappen uit.