Wat levert de AVG onze organisatie op? Minder administratieve kosten en meer rechtszekerheid.